Certifiering av Kullaberg genom "European Charter for Sustainable Tourism"

"European Charter for Sustainable Tourism" är en certifiering för naturområden som främjas och utvecklas av Europarc Federation och garanterar engagemang och samarbete med myndigheter, lokala företag och representanter från turistnäringen för att främja miljöskyddet och en hållbar turism.

Europarc har certifierat 162 skyddade områden i 18 länder över hela Europa. Kullaberg kommer dock att vara det första skyddade området i Sverige som får certifieringen.

Syfte

Certifiera Kullaberg som en hållbar turismdestination genom Europarc Federation och "European Charter for Sustainable Turism". I processen ingår att:

  • Främja bevarande och skydd av naturresurser i Kullabergs naturreservat.
  • Skydda och utveckla kulturarvet i Kullabygden.
  • Öka allmänhetens medvetenhet och tillföra kunskap om naturen och de kulturella värdena.
  • Genomföra åtgärder för att minska den negativa påverkan på miljön, landskapet och kulturarvet i området.
  • Utveckla och förbättra friluftsliv och turistupplevelser.
  • Bidra till att förbättra folkhälsa, se till att turismen inte minskar människornas livskvalitet.
  • Utveckla och förstärka samverkan mellan Kullabergs naturreservat och lokala aktörer inom turism och näringsliv.

Mål

Kullabergs naturreservat söker för tre huvudmål:

• Utveckla en strategi för hållbar turism som inkluderar ekonomiska, sociala och kulturella aspekter.
• Utveckla naturvårdsstrategier som underlättar skyddet av den biologiska mångfalden i samarbete med de lokala myndigheterna samt turist- och miljöorganisationer.
• Certifieras som en hållbar turismdestination i Sverige.

 

PANO_20170406_170948.jpg