Certifiering av Kullaberg genom "European Charter for Sustainable Tourism"

"European Charter for Sustainable Tourism" är en certifiering för naturområden som främjas och utvecklas av Europarc Federation och garanterar engagemang och samarbete med myndigheter, lokala företag och representanter från turistnäringen för att främja miljöskyddet och en hållbar turism.

Europarc har certifierat 160 skyddade områden i 20 länder över hela Europa. Kullaberg är det första skyddade området i Sverige som får certifieringen.

EUROPARCCertifkatet2017-2021.jpg

Syfte
Certifiera Kullaberg som en hållbar turismdestination genom EUROPARC Federation och "European Charter for Sustainable Turism". I processen ingår att:
-Främja bevarande och skydd av naturresurser i Kullabergs naturreservat.
-Skydda och utveckla kulturarvet i Kullabygden.
-Öka allmänhetens medvetenhet och tillföra kunskap om naturen och de kulturella värdena.
-Genomföra åtgärder för att minska den negativa påverkan på miljön, landskapet och kulturarvet i området.
-Utveckla och förbättra friluftsliv och turistupplevelser.
-Bidra till att förbättra folkhälsa, se till att turismen inte minskar människornas livskvalitet.
-Utveckla och förstärka samverkan mellan Kullabergs naturreservat och lokala aktörer inom turism och näringsliv.

Mål
-Kullabergs naturreservat söker för tre huvudmål:
-Utveckla en strategi för hållbar turism som inkluderar ekonomiska, sociala och kulturella aspekter.
-Utveckla naturvårdsstrategier som underlättar skyddet av den biologiska mångfalden i samarbete med de lokala myndigheterna samt turist- och miljöorganisationer.
-Certifieras som en hållbar turismdestination i Sverige.

TOG1.jpg

 

Projektet ”Together we can” är formulerat för att implementera en strategi och en handlingsplan för hållbar turism. Resultaten kommer att bidra till hållbar tillväxt och förbättra folkhälsan och livskvaliteten genom långsiktiga planer för hållbar utveckling, för nuvarande och framtida generationer.

Vi är många runt initiativet. Vi utförde tillsammans en 5 års strategi och handlingsplan. Vi som samarbetar i projektet är:

-Myndigheter, organisationer och föreningar som utvecklar sitt arbete för att skydda natur och miljö.

-Lokala aktörer inom turism och näringsliv och entreprenörer som erbjuder turistupplevelser till sina kunder.

Slutrapportnovember2020.pdf