Fortbildning för pedagoger

Utsikt från Kullens fyr.

Utomhuspedagogik

Annpassad utomhuspedagogisk temadag för pedagoger som vill lära sig mer om ett eller flera ämnen i Kullabergs naturreservat, samt hur man lägger upp aktiviteter och utför dem med förskolebarn och skolelever. Månad: April–juni och september–november.Tid: 3-4 tim.

Grön Flagg rådgivning

Håll Sverige Rents information om Grön Flaggarbete för förskolor och skolor. Vi erbjuder rådgivning och redskap inför uppstart som leder till Grön Flaggs miljöcertifiering. Månad: April–juni och september–november. Tid: 2–3 tim.

Grön Flagg information