Uteklassrum

Uteklassrum är olika uteplatser som förskolor och skolor kan besöka själva. Detta ska ses som ett utomhuspedagogiskt redskap.
Barn i regkläder på träspång.

Under varje uteklassrum finns: Information och lämpliga aktiviteter som går att genomföra på området.

Uteklassrum i västra Kullabergs naturreservat

Kullaberg - Bakgrund om Kullabergs Naturreservat och geologi.

Kullens fyr - Fyren vid de farliga klipporna.

Josefinelust - Bokskogen som fick namn efter en drottning.

Kullamannens grav - Bergsknallen med den resta stenen.

Kullaleden - Vandra på skåneleden i Kullabygden.

Guide till vandringstigar för skola eller familj

Guide som ger en mer eller mindre ingående information rörande naturreservatets natur och dess mark- och kulturhistoria. Anpassade frågor och uppgifter för barn och ungdomar finns också på de 17 olika platserna utmed stigsystemet.

Vandringsfolder för barn och ungdomar på västra Kullaberg.

Fler uteklassrum

2016 kommer fler uteklassrum att presenteras via Kullaledens hemsida och vår ambition är att det ska finnas 5 uteklassrum på Kullaleden.

Läs gärna Kullabergs naturvårdsregler och föreskrifter för allmänheten innan ni kommer på besök.