Forskning

Förstärkning av naturvårdsresurserna och miljöutbildningskapaciteten i Kullabergs naturreservat

Projektet grundar sig på tillämpning av vetenskaplig forskning för att förbättra:

a) den tekniska kapaciteten, b) identifiera prioriteringar och lämpliga svar för att utveckla effektiva tillvägagångssätt, c) utveckla en bättre samordning och planering för effektiv förvaltning samt, d) strategierna och insatserna för att skydda vilda djur och de olika ekosystemen på medellång och på lång sikt.

Projektet är konstruerat så att det omfattar direkt deltagande av stödmottagarna och närområdets befolkning. På så sätt skall det generera direkta och indirekta förmåner och bidra till de nationella initiativen för att stärka en hållbar utveckling i Sverige.

Foto: Jimena Castillo