Dialogmöte juni 2017

Denna gång kommer specialisterna att presentera förslag och idéer för att förbättra mobilitet och tillgänglighet i Kullabergs naturreservat.

Samtidigt kommer en landskapsarkitekt att visa ett förslag om en ny design koncept till Västra Kullaberg entré och den stora parkeringen.

Ni får denna inbjudan eftersom det är viktigt att vi för in era åsikter inom planeringen av dessa insatser.

Presentationen kommer att ske på engelska. Tolkare på svenska blir tillgänglig.

Sista anmälningsdatum är den 29 maj.