Diskussionsgrupp 1

Hur kommer vi till Kullaberg?
Analys om trafik, parkeringsplatser, tillgänglighet

​När: Torsdag
21 september 2017
Kl. 15-17
Var: Stadshuset
Höganäs Kommun
Vi bjuder på fika.