Kompetensutveckling inom hållbarhet

Kompetensutveckling inom hållbarhet för besöksnäringsföretag i  Kullabygden.

Utbildningen innehåller både teoretiska aspekter och praktiska uppdrag med fokus på affärsutveckling och hållbarhet.


Kursmötesdagar:  

Grupp 1
Tisdag 03/12 och 03/26
Grupp 2
Torsdag 03/14 och 03/28

Läs mer Kompetensutveckling inom hållbarhet 2019.pdf