Stigsystemet

Kullabergs stigsystem är upplagt med en södergående rödmärkt huvudstig från Kullens fyr via vaktstugan till Himmelstorp och vidare till Arild.

Kullaberg_karta 

 

En blåmärkt stig löper från Kullens fyr längs norra sidan av berget och över de högsta topparna fram till Himmelstorp där den ansluter till den röda stigen. Mellan de röda och blå huvudstigarna finns ett antal gulmärkta tvärstigar. Dessa skapar möjlighet att på olika sätt planera sin vandring som en kortare eller längre runda. Som oftast finns alternativa stigar om beteshagarna vill undvikas.

 

Ladda ner broschyren med kartan här

 Kullaberg och Kullaleds appen