Skogsskadeinventering på Kullaberg

Ett SLU-forskningsprojekt pågår på berget. Inventeringen av skador orsakade av Phytophthora spp. på bokskogen kommer att ske i naturreservatet under några veckor och angripna träd kommer att markeras med gula band.
Maria Rodriguez-Rabadan markerar träd