12/8 Ålutsläpp i Ablahamn på västra Kullaberg

Kom och hjälp till att släppa ut 100 000 små ålar med naturum Kullabergs marinbiologer och en representant från Scandinavian Silver Eel i Helsingborg.
Ålutsläpp.jpg