Kullabergs naturreservat

Nästan var man än befinner sig i nordvästra Skåne kan man se Kullabergs silhuett mot horisonten. Berget reser sig markerat med branta stup mot Öresund och Skälderviken och sluttar kraftigt ner mot det flacka slättområdet åt öster. Skogar, hedfragment och vilda branter står i stark kontrast mot den i övrigt helt dominerande åkerbygden. Nedanför berget finns de idylliska samhällena Mölle och Arild samt Brunnby gamla kyrkby. Söderut nära stranden av Öresund ligger Krapperups borg omgiven av vallgravar och en vacker park som är öppen för allmänheten.

 

Viktigt att veta!

Kullabergs natur är omväxlande och spännande. Till detta bidrar de branta stupen, särskilt ut mot havet. Håll uppsikt över barnen! Stup och klippor är tilldragande lekplatser, men livsfarliga.

 Ett program för bättre förvaltning och nyttjande av skyddade naturområden i Skåne.