Havet runt Kullaberg

Kullens farvatten möts Skageracks salt- och Östersjöns brackvatten, vilket skapar förutsättningar för en bred artsammansättning och en fantastisk marin miljö.

Havsdjuren omkring Kullaberg är i stort sett de samma som förekommer vid klippstränder norrut längs västkusten. Förutom ett rikt fiskliv finns en rad kräftdjur, sjöborrar, snäckor och musslor av vilka flera arter är stora sällsyntheter.

Ett 300 m brett bälte runt kusten blev marint reservat 1986 med syftet att bevara havsbottens flora och fauna så ostörd som möjligt.

De marina däggdjuren, tumlare och knubbsäl kan man se från land om havsvattnet är stilla utan vågor.

Hjälp till att rapportera till naturhistoriska riksmuseet om du sett en tumlare.

 Vill du veta mer om havet?

Öppna dessa länkar!

Havet.nu

Vattenkikaren

Öresundsfonden