Skogen

Kullaberg har ett omväxlande skogslandskap med lövskogar som skiftar i utseende efter årstiderna: kal vinter, ljusgrön vår, grön sommar och flammande gulröd höst. Viktiga trädslag är ek, lind, ask och al. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen bedriver delvis skogsbruk på Östra Kullaberg.