Välkommen in för att ta dig ut!
Ny badstege i Ransvik

Badstegen i Ransvik

Badstegen i Ransvik

Badstegen i Ransvik är på plats!

Visste du förresten att det funnits två badbryggor, hopptorn och trampolin på klipporna? 

I samband med att huvudbryggan anlades i början av 1930-talet gjöts en stor platta mellan stenarna, små stenmurar byggdes upp för avskildhet och en stor krans av stenar fylldes med sand.

Trots flera restaureringar har väder, vind och det salta havsvattnet sakta men säkert brutit ner både både bryggor och bekvämligheter under åren. Men till hösten kommer en större restaurering genomföras inför badsäsongen 2022, lagom till Ransvikstugans 100-årsjubileum.

Foto färgbild: Helena Pettersson