Välkommen in för att ta dig ut!

Räddningspunkter

På varje hänvisningsstolpe och vid andra viktiga platser i naturreservatet sitter en bricka med en unik siffra kopplad till en specifik koordinat. Dessa brickor har satts upp under 2023 som en del av samarbetet mellan Kullabergs naturreservat och Räddningstjänsten. Syftet är att förbättra säkerheten i naturreservatet genom en snabb och väl koordinerad respons vid eventuella olyckshändelser.

Skulle du råka ut för något medan du vandrar är det bra att veta vilket nummer du befinner dig vid eller nyligen passerat då vet Räddningstjänsten var de kan hitta dig.