Välkommen in för att ta dig ut!

Kullens fyr

Längst ut på Kullaberg finns Skandinaviens ljusstarkaste fyr i ett av världens mest trafikerade vatten. Den är belägen 78,5 meter över havet och kan ses på fem mils avstånd och ägs idag av Sjöfartsverket. I över 1000 år har här funnits någon form av en fyrplats med ljus för att vägleda sjöfarare. Dagens fyr ritades år 1898 av arkitekt Magnus Dahlander från Dalarna. Den har tre stora linser som roterar fyra varv i minuten och ger tre blixtar per varv. Linskonstruktionen är en uppfinning av fransmannen Fresnel och levererades år 1900.