Välkommen in för att ta dig ut!

FÖRESKRIFTER - REGLER

Kullaberg består av två naturreservat, Västra och Östra Kullaberg. Kullaberg har väldigt höga naturvärden som vi vill vara rädda om, så därför gäller särskilda regler här och bara delar av allemansrätten gäller.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda någon annanstans än i våra grillplatser
  • tälta någon annanstans än på vår tältplats vid fyrparkeringen
  • ha hund okopplad
  • störa djurlivet
  • plocka eller gräva upp blommor
  • vistas eller köra båt under perioden 1 mars till 15 juli inom de markerade områdena i kartbilagorna för Västra och Östra Kullaberg.

 

Alla föreskrifter (regler) hittar du här.

Beslut och skötselplan för Västra Kullaberg

Beslut och skötselplan för Östra Kullaberg