Välkommen in för att ta dig ut!

Våtmarken

Årets stora utställning på naturum Kullaberg är Våtmarken, med foto och film från Johan Hammar, årets naturfotograf 2019. Utställningen har han gjort tillsammans med Kajsa Roth, humanekolog och naturvägledare.

–Utställningen blandar text, foto, ljud och videoprojektioner. Jag har aldrig gjort så stora projektioner förut, fyra meter stora mitt emot varandra på två väggar. Det är ett rum man går in i där alla sinnen aktiveras, det ska kännas som om man är innesluten i en våtmark, säger Johan Hammar, biolog, fotograf och filmare.

Tanken med utställningen är att belysa våtmarkens betydelse ur olika perspektiv, men också att berätta om det restaureringsprojekt som Länsstyrelsen Skåne har genomfört på Östra Kullaberg, vid Mölle mosse, Per Linds mosse och Håkulls mosse.

–  Våtmarker är betydelsefulla på så många sätt; för den biologiska mångfalden, klimatet, för grundvattnet och för oss människor. Trots att de är så mångfacetterade och betydelsefulla, har vi historiskt torrlagt nästan alla våtmarker i södra Sverige, säger Johan Hammar.

Människans relation till våtmarken är något Kajsa Roth vill lyfta fram, och hon bekräftar att den förändrats över tid.

–  Våtmarker är sammanflätade med vår naturkulturhistoria och de är kopplade till flera av vår tids komplexa samhällsfrågor. Min förhoppning är att människor, efter ett besök i utställningen, kan få syn på vattnet som rinner genom allas vår tillvaro, säger Kajsa Roth.