Välkommen in för att ta dig ut!

Hållbara och säkrare leder på Kullahalvön

Länsstyrelsen Skåne har tilldelats 1,3 miljoner kronor från Landsbygdsprogrammet för ett EU-projekt som syftar till att utveckla vandringsleder och naturturism på Kullahalvön.

De senaste åren har naturturismen till Kullahalvön ökat markant, framför allt på Kullaberg. Detta ställer nya krav på infrastrukturen för vandringsleder i området. Det ökade besöksflödet har medfört ett högt tryck vid vissa platser samtidigt, vilket lett till både trängsel och slitage på naturen. Samtidigt är ett ökat flöde av turister positivt för det lokala näringslivet och innebär fler möjligheter för besöksnäringsföretag att driva verksamhet året runt.

Syftet med projektet är att möjliggöra hållbarare turistflöden, bevara Kullahalvöns naturvärde och kulturarv men samtidigt tillgängliggöra Kullahalvöns hela utbud av vandring och MTB-leder till en bredare målgrupp, utan konflikter.

Genom att förbättra befintlig och skapa ny fysisk infrastruktur kring nuvarande leder och samtidigt satsa på att skapa och integrera en digital infrastruktur på lederna syftar detta projekt till att stärka besöksnäringen på Kullahalvön och bidra till en hållbarare destination, året om.

Projektets genomförande består av två huvuddelar. Dels planeras åtgärder och insatser som utvecklar den fysiska infrastrukturen kring lederna, samtidigt planeras åtgärder för att skapa en digital infrastruktur som integreras med den fysiska miljön och där grundstrukturen kommer att bygga på en interaktiv kartfunktion där vi kan bygga in olika funktioner i kartan att bidra till att Kullahalvön blir en hållbar helårsdestination med ett innovativt och sammankopplat ledsystem som stärker den turistiska utvecklingen. 

Projektet inleds under hösten 2022 och ska fortgå under två års tid. Projektet drivs tillsammans med Höganäs kommun och kommer att ske i dialog med olika intressenter som det lokala näringslivet och natur- och miljöintresseorganisationer.

För mer information kontakta

Jimena Castillo

Projektsamordnare inom natur och miljö, Länsstyrelsen Skåne. E-post: Jimena.castillo@lansstyrelsen.se

Linus Svensson

Näringslivsutvecklare, Höganäs kommun. E-post: Linus.Svensson@hoganas.se