Välkommen in för att ta dig ut!

tältplats

Tältplatsen hittar du på anvisad plats nära fyr-parkeringen. (Stora parkeringen). I det avgränsade området ryms åtta tält och denna iordningsställda tältplats är främst avsedd för vandrare. Om tältplatsen är full så är den full. Man kan inte boka plats, utan det är först till kvarn som gäller.

Du är också välkommen att övernatta i vindskydden vid Josefinelust och Himmelstorp, men där får man inte lov att sätta upp tält. Väl mött på berget!

For campers

You will find the tent site in the designated place near the lighthouse car park. (Large car park) The delimited area can accommodate eight tents and this prepared tent site is primarily intended for hikers. If the tent site is full, it is full. You can not book a place, but it is first come, first served. You are also welcome to spend the night in the windbreaks at Josefinelust and Himmelstorp, but you are not allowed to set up tents there. Welcome to the mountain!