Välkommen in för att ta dig ut!
  1. Daniel Åberg, Platschef ger en introduktion till Kullabergs naturreservat, bl.a. om vad status av det skyddade området innebär samt grundläggande information om biologi, geologi och besöksanläggningar.
  1. Pernilla Olsson, Naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen Skåne berättar om våra prioritering vad gäller naturvårdsinsatser på Kullaberg på lång sikt och förklarar hur dagliga skötseln av reservaten fungerar.