Välkommen in för att ta dig ut!

Redogörelse för tillgänglighet

Länsstyrelsen i Skånes län står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur kullabergsnatur.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från kullabergsnatur.se på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 .Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Webbsidor

  • Webben erbjuder inte möjlighet att hoppa förbi återkommande innehåll.
  • Webbens navigationsmeny går inte att nå med endast hjälp av tangentbord i platta och mobil.
  • Fokuserbara element kan sakna eller ha otydlig fokusmarkering.
  • Bilder kan sakna ALT-text och länkar kan vara otydliga om vart de leder.
  • Det finns sidor utan uppmärkta rubriker.

Filmer

  • Filmklipp saknar syntolkning.

Kalender

  • När man navigerar med tangentbord i kalendern är det ibland svårt att se vilket element som är i tangentbordsfokus.
  • Vissa funktioner i kalendern går inte att nå om man bara använder sig av tangentbordet.
  • Rubrikstrukturen följer inte alltid den hierarkiska strukturen (H1, H2 och så vidare).

Kod

  • Webben innehåller kod som inte följer webbstandarder och som inte validerar.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kullabergsnatur.se
Senaste bedömningen gjordes den 15 juni 2021.
Webbplatsen publicerades den 15 juni 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 15 juni 2021.