Välkommen in för att ta dig ut!

GREENHEALTH:s syfte är att bevara den biologiska mångfalden i EU:s regioner genom att förbättra förvaltningen av skyddade områden och tydliggöra deras värde för människors hälsa och välbefinnande.

Skyddade områden används som ett verktyg för bevarande av biologisk mångfald. Tillgång till naturområden är av avgörande betydelse för vår hälsa och medför många fördelar för samhälle och näringsliv.

Vårt slutmål är att identifiera, överföra och anta innovativa och framgångsrika metoder från hela Europa och på så sätt att bättre koppla samman hälso- och miljöpolitik.

Genomförandeperiod: 01/03/23 – 31/05/27

Budget: EUR 1 745 776 med en total medfinansiering från Interreg Europe-programmet på EUR 1 367 745.

Vilka är med i projektet?

Vårt partnerskap omfattar rika och varierande miljöer i alla europeiska regioner och inkluderar följande organisationer:

 

Vad innebär det för Kullaberg?

Kullabergs naturreservat är ett skyddat område där samspelet mellan människor och natur över tid skapar ett område med särpräglad karaktär och betydande ekologiska, biologiska, kulturella och landskapsmässiga värden, och där bevarandet av integriteten i detta samspel är avgörande för att skydda och bevara området för bevarande av tillhörande natur och andra värden.

Kullabergs naturreservat behöver vägledning, idéer och investeringar för att säkerställa att det kan leverera de fördelar som människor behöver. Deltagande i GREENHEALTH-projektet skulle skapa en grund för utveckling av ett långsiktigt folkhälsofokuserat program.

Vill du veta mer? Följ gärna våra sociala medier och kolla in vår hemsida för att hålla dig uppdaterad.

GREENHEALTH hemsida:

https://www.interregeurope.eu/greenhealth

Twitter: https://twitter.com/IE_GREENHEALTH

Instagram: https://www.instagram.com/InterregEurope_GREENHEALTH/

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev GREENHEALTH newsletter

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Elena Bazhenova, projektledare, epost: elena.bazhenova@lansstyrelsen.se