Välkommen in för att ta dig ut!
Under vatten stenig botten

Öresund utgör Östersjöns utlopp och detta vatten passerar Kullaberg. Ytvattnet är utsötat. Därunder finns Kattegatts salta vatten med genuint marint växt- och djurliv. Här är den sista utposten för den marina miljön innan man kommer in i Östersjön.

Visste du att …?

… När du är på havet runt Kullaberg så är du på två hav samtidigt, Östersjön i ytan och Kattegatt i bottenvattnet.

Alger

I våra näringsrika vatten lever mycket växtplankton i ytan. Detta gör att solljus får svårt att bryta igenom. Det röda ljuset försvinner först. I våra vatten når det gröna ljuset djupast och i näringsfattiga vatten det blå. Redan vid 13 meters djup är det skymning. Rött kan du inte längre se utan en dyklampa.

Algernas fördelning

För att inte konkurrera om den solbelysta platsen har algerna anpassat sig med olika pigment för att nyttja de rådande ljusförhållanden på de olika djupen. Detta skapar en vertikal utbredning med gröna alger överst, sedan bruna och längst ner röda.

Vacker mosaik

Det är dock inga skarpa gränser mellan de olika algsorterna. I ytan har grön-algerna störst konkurrenskraft och är därför vanligast. Men här finner du även röd- och brunalger som lever i skuggan av grönalgerna.