Välkommen in för att ta dig ut!
Tillgänglighetsanpassad gring

Björkerödslingan på Kullaberg är invigd

Den nya 800 meter långa Björkerödsslingan är tillgänglighetsanpassad för rullstolar, rollator och barnvagnar med start och slut vid parkeringsplatsen i Björkeröd.

Underlaget passar extra bra för dig som vill ta dig fram på ett jämnt och stabilt underlag. Slingan går bl a genom skog och en fårhage med svag lutning och två självstängande grindar.

Det finns planer på utökade upplevelser längs slingan, bl a en ramp ut mot Björkeröds mosse. Du kan redan nu förlänga rundan genom en avstickare på röd led norrut.

Björkerödsslingan är framtagen i ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, naturum Kullaberg, Friluftsfrämjandet Helsingborg-Kullabygden och WillUt.