Välkommen in för att ta dig ut!
Deltagare på möte

Dialogmöte 220302

Den 2 mars hade vi dialogmöte med olika aktörer som är medlemmar i Kullabergs forum. Under mötet godkändes den nya handlingsplanen för hållbar turism för 2022-2026 . Resultaten kommer att bidra till att förstärka samarbetet med de olika representanter inom turismområdet och förbättra besök upplevelsen, information, naturvård, en hållbar mobilitet, tillgänglighet och säkerhet i stigssystemet, tillgänglighetsanpassa anläggningar och parkeringsplatser för att nämna några exempel.