Välkommen in för att ta dig ut!

EU-bidrag till hållbar naturturism på Kullahalvön

Länsstyrelsen Skåne och Höganäs kommun utvecklar hållbar naturturism på Kullahalvön

Länsstyrelsen Skåne och Höganäs kommun har tilldelats 1,3 miljoner kronor från Tillväxtverket för ett EU-projekt som syftar till att utveckla vandringsleder och naturturism på Kullahalvön.

De senaste åren har naturturismen till Kullahalvön ökat markant, framför allt på Kullaberg. Detta ställer nya krav på infrastrukturen för vandringsleder i området. Det ökade besöksflödet har medfört ett högt tryck vid vissa platser samtidigt, vilket lett till både trängsel och slitage på naturen.

– Vårt mål med projektet är att förbättra infrastruktur i naturreservaten och på så sätt bevara och skydda naturen. Men det måste ske i balans mellan människor och natur, så naturturism och rekreationsaktiviteter kan ske på ett hållbart sätt, säger Jimena Castillo, projektsamordnare Kullabergs naturreservat

Samtidigt är ett ökat flöde av turister positivt för det lokala näringslivet och innebär fler möjligheter för besöksnäringsföretag att driva verksamhet året runt.  Projektets mål är att bidra till att Kullahalvön blir en hållbar helårsdestination med ett innovativt och sammankopplat ledsystem som stärker den turistiska utvecklingen. 

– Fokus ligger på hållbarhet, och i det kommer vi ta hänsyn till hela den turistiska kedjan resa-bo-äta-göra. Genom ett sådant synsätt kan vi skapa både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet på platsen, säger Linus Svensson, näringslivsutvecklare på Höganäs kommun.  

I projektet ska förutom fysisk förbättring och sammankoppling av leder även en digital infrastruktur tas fram för att tillgängliggöra utbudet av vandring och mountainbike-leder till en bredare målgrupp. Samtidigt ska man arbeta för att bevara det kulturarv som finns.

-Vi hoppas kunna samla ihop alla skrönor och berättelser som finns kring platser på Kullahalvön och göra det lättare att ta del av dessa när man vandrar på lederna, säger Linus Svensson.

Projektet inleds under hösten 2022 och ska fortgå under två års tid. Projektet kommer att ske i dialog med olika intressenter som det lokala näringslivet och natur- och miljöintresseorganisationer.

-Ett dialogbaserat arbetssätt ökar möjligheten för oss att förbättra naturvårdsuppdraget ur ett helhetsperspektiv, avslutar Jimena Castillo.

För mer information kontakta

Jimena Castillo

Projektsamordnare inom natur och miljö, Länsstyrelsen Skåne.

Epost: Jimena.castillo@lansstyrelsen.se

Linus Svensson

Näringslivsutvecklare, Höganäs kommun Epost: Linus.Svensson@hoganas.se