Välkommen in för att ta dig ut!

Hot mot den biologiska mångfalden?

Cajza Eriksson, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen Skåne föreläser om invasiva växter och djur.
Varför anses det vara ett problem med invasiva arter?
Kan man få bukt med problemet och finns det något
man som privatperson eller markägare kan göra?
Fika finns att köpa.
Samlingsplats: Kullens fyrservering nedanför naturum Kullaberg
Målgrupp: Alla

Datum

05 apr 2022
Expired!

Tid

17:00 - 18:30