Välkommen in för att ta dig ut!

Naturvandring med plantering av ädellövträd

Hur kan vi öka de ekologiska värdena i skogen, vad ska göras, varför, hur och när?
Tillsammans med Naturvårdsförvaltningen för Kullabergs naturreservat planteras nya träd ca. 300 meter nordväst om Larås i Östra Kullabergs naturreservat.
Samlingsplats: Björkeröds parkering
Målgrupp: Från 12 år

Datum

06 apr 2022
Expired!

Tid

16:00 - 18:00