Välkommen in för att ta dig ut!
Flygande pilgrimsfalk

Kullabergs häck- och sträckfåglar är egentligen inte våra fåglar utan är mer gäster från när och fjärran och som alltid är på väg till någon annan plats runt vår jord! Grönland, Indien, Ryska tundran, Argentina, Sydafrika, Iran eller Antarktis, och alla dessa andra platser där i mellan, är deras slut-destination! Kattuggla och entita är två av Kullabergs mest stationära fåglar.

Visste du att …

… Kattuggla och entita är två av Kullabergs mest stationära fåglar.

… Rosenfinken är en sen invandrare till Kullaberg; första häckningen gjordes 1980.

 Globetrotters och stugsittare

Sommargäster från när och fjärran!

Här på Kullaberg kommer fåglar från bland annat Indien, Östafrika och Västafrika för att häcka under några hektiska sommarmånader. Näkter-galen, som övervintrar bland annat i Östafrika, häckar här på Kullaberg främst i täta, fuktiga snår. Arten finns både i den östra och västra delen av berget.

Törnsångaren, som övervintrar i Sahelområdet i Västafrika, föder upp sina ungar i de torrare buskmarkerna på Kullabergs sluttningar.

Rosenfinken är en sen invandrare till Kullaberg. Första häckningen gjordes 1980. Bäst chans att se och höra fågeln är på västra Kullaberg, och då främst utmed norrsidan. Rosenfinken över-vintrar från Iran till sydöstra Kina.

Fåglar över land

Bland fågelskådare i Sverige är Kullaberg främst känt som en “havs-fågellokal”. Men under höst och vår kan även ett fint småfågel-, rovfågel- eller sjöfågelsträck passera, allt beroende på hur vädret är för tillfället.

Kullens spets, som är omgiven av stora vattenytor på tre sidor och sträcker sig i västlig-östlig riktning, kan ibland ge samma effekt som en ö eller udde, vilken fåglarna söker sig till. Detta fenomen kan speciellt ses när arter som lever största delen av sitt liv i skogen ogärna flyger ut över öppna havet, eller när fåglar som har flugit långa sträckor ute över havet direkt tar riktning mot Kullaberg för att rasta och söka skydd.

Under våren kan stora mängder med nattsträckare rasta ute på spetsen eller runt fälten inne vid Björkeröd, i den östra delen av naturreservatet. Många småfåglar som är på väg mot den Skandinaviska fjällkedjan kan då under april och maj ses rasta i reservatet.