Välkommen in för att ta dig ut!

REGLER FÖR BESÖK I NATURRESERVATET, BÅDE PÅ LAND OCH I VATTEN

Naturreservatets gränser markeras med stolpar med en vit snöstjärna på blå botten.

 • Det råder strikt koppeltvång för hundar. Hundar ska vid alla tillfällen och på alla platser inom reservatet vara kopplade.
 • Eldning/grillning är endast tillåten på anvisade eldningsplatser. Det är inte tillåtet att elda med trä, eller annat material, från naturen i reservatet. Stormkök får endast användas på anvisade eldningsplatser. När eldningsförbud 5E råder är all eldning/grillning förbjuden.
 • Ta med ditt skräp hem, eller släng det i anvisade sopkärl.
 • Djurlivet får inte skadas eller avsiktligt störas. På Kullaberg finns rovfåglar och flygning med drönare och drake ska därför inte ske i närheten av eller i branterna på norrsidan under perioden med beträdnadsförbud: 1 mars-15 juli. Under övrig tid på året är det olämpligt att svepa med drönare och drake i höjd med trädtopparna, flyga nära ”djur i vila” eller om man ser rovfåglar. Spela upp ljud på ett störande sätt och liknande aktiviteter är inte tillåtet.
 • Bryt inga kvistar och skada inte buskar eller träd.
 • Blommor och växter får inte plockas eller grävas upp. Bär och svamp får du gärna plocka.
 • Motordrivna fordon får bara köras på anvisade vägar och skall parkeras på markerade parkeringsplatser. Det är inte tillåtet att parkera vid sidan av vägar, på stickvägar eller på annan plats än markerad parkering.
 • Husvagn, campingbil eller motsvarande får inte uppställas inom reservatet.
 • Tälta, sätta upp vindskydd eller liknande anordning är endast tillåtet på anvisad plats.
 • Cykling utanför asfalterad väg är inte tillåtet på Västra Kullaberg.
 • Cykling på Östra Kullaberg utanför större väg, är endast tillåtet på anvisade leder och stigar.
 • Ridning är endast tillåtet på anvisade leder, stigar och områden.
 • Mark, berghällar och stenar får inte skadas.
 • Visa hänsyn mot både andra besökare, betesdjur och vilt.
 • Affisch, skylt, plakat eller liknande får inte sättas upp.
 • Uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål är förbjudet.

Vattenområdet runt Kullaberg, ut till 300 meter från medelvattenlinjen, är avsatt som marint naturreservat. Här är det inte tillåtet att:  

 • Avsiktligt störa tumlare, så som att med hög hastighet köra nära individer eller igenom flocken. Detta gäller under hela året. Detta gäller tumlare både i och utanför naturreservat genom Artskyddsförordningen.
 • Befinna sig inom fågelskyddsområde den 1 mars till 15 juli, ut till 150 meter från kusten.
 • Samla in eller fånga bottenlevande växter och djur utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Sätta ut fasta fiskeredskap närmare land än 50 meter utan länsstyrelsens tillstånd.
 • Placera ut föremål, eller andra anordningar, på botten.
 • Bedriva fisk- eller musselodling.
 • Påverka havsområdets bottenbeskaffenhet och vattenomsättning till exempel genom deponering och dumpning av material.
 • Släppa ut skadliga ämnen för floran eller faunan från stranden.
 • Lägga upp eller ankra fartyg eller husbåtar under längre tid än ett dygn utom när vädret inte medger fortsatt färd.
 • Skada eller bortföra vrak eller delar av vrak samt till sådana hörande fasta eller lösa föremål som legat i området mer än 20 år.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.