Välkommen in för att ta dig ut!
Stenbrott efter vassröjning

Från stenbrott till populär idyll

Välkommen se hur fint det blivit efter vass- och buskröjning i och kring det gamla stenbrottet i Svanshall som utfördes av Junior Rangers och personal från länsstyrelsen Skåne gångna helg! 

Platsen är populär alla årstider. Hit kommer såväl lokalbor som utsocknes, särskilt vandrare på Kullaleden/Skåneleden, som gärna stannar en stund för att njuta av naturen och utsikten över Skälderviken mot Hallandsåsen och Väderön. 

Området är även populär bland bär- och svampplockare. Bärbuskarna växer överallt bland klipporna. Här finns två mysigt belägna picknick- och grillplatser med utlagd kol.