Välkommen in för att ta dig ut!
Granrishög på Kullaberg

Granrishögar på Östra Kullaberg

Det ligger ett antal stora högar med ris kvar i de större områden där vi avverkat gran och lärk. Anledningen till detta är att riset ska flisas och innan det kan ske behöver riset torka i ca ett år. För att riset ska torka så effektivt som möjligt läggs ett lager av ett pappersliknande material ovanpå rishögen