Välkommen in för att ta dig ut!

Här får du grilla och tälta på Kullaberg

Kullaberg är ett naturreservat. Så här får du bara tälta på vår tältplats samt grilla och använda sprit-eller gasolkök i våra fasta grillplatser.

Kullabergs naturreservat har ett starkt naturskydd för att bevara värdefull natur och den biologiska mångfalden. Därför är allemansrätten begränsad. Här får du bara grilla och använda sprit- och gasolkök i våra fasta grillplatser, ingen annanstans. Att elda på marken och i gräset skadar flora och fauna, samtidigt som det ökar risken för en okontrollerad eld, och att tälta kan skada vegetationen. Därför har vi regler om var man får tälta och grilla . Att bryta mot reglerna är ett brott och kan ge böter.

Tack för att du visar omtanke om djur och natur. Var rädd om vårt vackra Kullaberg. Ta hand om varandra och naturen.

Håll koll på brandrisken!

När det är mycket torrt i skog och mark och risken för skogsbrand är stor utfärdar Räddningstjänsten eldningsförbud 5E. När det är eldningsförbud 5E, får du inte grilla eller använda sprit- och gasolkök någonstans, inte ens i våra fasta grillplatser. Det är allas vårt ansvar att hålla koll på brandrisken innan vi ger oss ut i skog och mark. Här hittar du brandriskprognosen för Höganäs kommun: Brandriskprognos – RSNV

Våra grillplatser finns i anslutning till följande parkeringsplatser:

  • Stora parkeringen i närheten av Kullens fyr
  • Josefinelust
  • Björkeröd
  • Himmelstorp

På dessa platser (förutom i Björkeröd) finns också vindskydd.

Vår tältplats rymmer åtta tält och finns på Stora parkeringen i närheten av Kullens fyr.

Välkommen ut!