Välkommen in för att ta dig ut!

Här får du grilla och tälta på Kullaberg

Kullaberg är ett naturreservat. Så här får du bara tälta på vår tältplats samt grilla och använda sprit-eller gasolkök i våra fasta grillplatser.

Kullabergs naturreservat har ett starkt naturskydd för att bevara värdefull natur och den biologiska mångfalden. Därför är allemansrätten i naturreservatet begränsad. Att elda på marken och i gräset skadar flora och fauna, samtidigt som det ökar risken för en okontrollerad eld, och att tälta kan skada vegetationen. Därför har vi regler om var man får tälta och grilla . Att bryta mot reglerna är ett brott och kan ge böter. Så tack för att du visar omtanke om djur och natur. Var rädd om vårt vackra Kullaberg. Ta hand om varandra och naturen.

Vår tältplats rymmer åtta tält och finns på Stora parkeringen i närheten av Kullens fyr.

Våra grillplatser finns i anslutning till följande parkeringsplatser:

  • Stora parkeringen
  • Josefinelust
  • Björkeröd
  • Himmelstorp

På dessa plaster finns också vindskydd.

Välkommen ut!