Välkommen in för att ta dig ut!

Havet runt Kullaberg

Havsdjuren omkring Kullaberg är i stort sett de samma som förekommer vid klippstränder norrut längs västkusten. Förutom ett rikt fiskliv finns en rad kräftdjur, sjöborrar, snäckor och musslor av vilka flera arter är stora sällsyntheter.Ett 300 m brett bälte runt kusten blev marint reservat 1986 med syftet att bevara havsbottens flora och fauna så ostörd som möjligt.De marina däggdjuren, tumlare och knubbsäl kan man se från land om havsvattnet är stilla utan vågor.

Hjälp till att rapportera till naturhistoriska riksmuseet om du sett en tumlare.

Kaskad över klippa Kullaberg