Välkommen in för att ta dig ut!
Undervattenväxter

Flera marina djur och växter har en sista utpost vid Kullaberg. I Öresund och Östersjön är vattnet inte tillräck-ligt salt. Två av dessa djurgrupper är tagghudingar och koralldjur. De stora kräftdjuren hör också hit.

Visste du att …?

… Sjöstjärnorna har ett öga längst ut i varje armspets.

… Krabbtaskan har en av världens starkaste muskler.

Nakensnäckor – snäckor utan skal

Små och vackra

I svenska vatten är nakensnäckor små, vanligen 2-6 cm och lever bara ett år. Dessutom är det som störst när vattnet är som kallast, vilket gör att flertalet inte känner till deras existens. När man väl upptäckt dem blir man fascinerad av deras oerhörda form och färgrikedom.

Petiga med maten

I sitt val av föda är de kräsna. De flesta äter bara en organism, eller så kan de välja mellan olika arter inom en viss grupp av organismer. När nakensnäck-orna äter använder de sin rasptunga. Många av de arter som lever här äter någon form av hydroid, ett litet nässeldjur.

Tagghudingar – Taggar i alla former

Stjärnor, bollar och korvar

I gruppen finns bl.a. sjöstjärnor, sjö-borrar och sjögurkor. I sin kroppsvägg har de förkalkningar och de flesta inom gruppen har spetsiga, rörliga kalktaggar.

En massa små fötter

Sjöstjärnor och sjöborrar har sugfötter. Dessa är rörliga utbuktningar som har förbindelse med ett inre hydrauliskt system och sitter i en ränna på varje arms undersida. Funktionerna är fasthållning, rörelse, gälar samt upptagning av föda.

Ett öga på varje armspets

Deras ögon är enkla och de kan endast skilja på mörker och ljus. Munnen sitter på undersidan och könsöppning på ovansidan.

Mister man en arm kommer en ny

Tagghudingarna har stor förmåga att läka skador. Till och med en förlorad arm växer ut igen. Detta är ett bra försvar. När ett rovdjur får tag i en arm så kan sjöstjärnan släppa den och fly.

Koralldjur – djur inte växter som blir fler genom att dela på sig

De flesta koralldjur förökar sig genom delning. Om den nya individen blir kvar ihop med moderdjuret bildas en koloni. ”Död mans hand” är en sådan. Bildas en fristående individ så blir denna ensamlevande, t.ex. havsanemonerna. Koralldjuren förökar sig även genom könlig förökning. Då bildas en simmande larv, som kan sprida sig till nya områden.

Bränner sitt byte

Koralldjuren tillhör gruppen nässeldjur, som har nässelceller. Funktionen är att bedöva eller döda byten och är även ett försvar mot rovdjur. Till nässeldjuren hör även maneter och hydroider.