Välkommen in för att ta dig ut!
Grålira flyger över havet

Från Nordatlantens fågelberg och Sibiriska tundrans trädlösa vidder till Eldslandets bohålor. Havsfåglar är ett samlingsnamn för en rad fågelgrupper, såsom liror, stormfåglar, sulor, labbar, alkfåglar och vissa måsarter, som en stor del av livet lever ute på de stora havens öppna ytor och bara kortsiktigt besöker land, då för att häcka.

Visste du att …?

… På Kullaberg har det gjorts fossila fynd av den utrotade garfågeln. Garfågeln var en alkfågel, arten utrotades 1844.

… Havssulan dyker efter fisk från upp till 40 m höjd.

När djupare lågtryck passerar från väster till öster kan havsfåglar ses regelbundet på Kullaberg, framförallt under september-oktober som även är den artrikaste perioden. Lågtryckscentrum skall passera norr om en tänkt linje från norra Skottland, in över Norge norr om Oslo och vidare österut för att vara fördelaktiga för observationer vid Kullaberg. Således innebär stark västlig vind den bästa möjligheten att se dessa fåglar vid Kullaberg.

En specialitet för Kullaberg är Grålira, som bland annat häckar på Falklands-öarna och på Eldslandet. Fåglarna häckar under södra halvklotets sommar och spenderar vintrarna i Nordatlanten, det vill säga våra sommarmånader.

Gråliran är den vanligaste förekommande liran och kan under gynnsamma höststormar ses i tvåsiffriga tal.