Välkommen in för att ta dig ut!
Mölle mosse

Kullaberg får större våtmarker och mer djur- och växtliv

I vinter ska Länsstyrelsen öka mängden vatten i våtmarkerna Mölle mosse, Håkulls mosse och Per Linds mosse. Större våtmarker ger bättre livsmiljöer för många växt- och djurarter på Kullaberg.

Skåne är idag betydligt torrare än för 150 år sedan, uppåt 90 procent av våtmarksarealerna i slättbygderna har försvunnit. Kullaberg är i sig självt ett relativt torrt område med låg nederbörd, få vattensamlingar, våtmarker och bäckar.

  • Det finns flera vinster med att utöka våtmarkerna på Kullaberg. Mossarna hyser en mängd olika växt- och djurarter, som grodor, trollsländor och andra insekter. De fungerar även som rast- och födo­söksplats för många fåglar. Våtmarkerna har en vat­tenhållande funktion som jämnar ut vattenflödena vid kraftiga regn. En väl fungerande våtmark renar dessutom vattnet och är en effektiv kolsänka, berättar Pernilla Olsson, naturvårdsförvaltare på Kullaberg.

I höst höjs medelvattennivån i Mölle mosse, Håkulls mosse och Per Lind mosse med mellan två och fyra decimeter. Diken som leder bort vatten täpps igen och stigar flyttas bort från vattenytan där det behövs. Arbetena med dikena inleds tidigast i slutet av november.

  • Det här innebär att besökare får lite större våtmarker att njuta av. Länsstyrelsen kommer framöver att låta våtmarkerna utvecklas naturligt, men tar bort igenväxning av träd och buskar när vi har möjlighet. På sikt vill vi gynna de arter som är naturliga för regionen, säger Pernilla Olsson.

Den 26 november genomförs en naturvandring där Länsstyrelsen berättar om restaureringen av våtmarkerna, dit alla intresserade är välkomna.

Tid: Lördag 26 nov klockan 13.30-15.30

Samling:  Björkeröds parkering

Medier är välkomna att delta i naturvandringen eller att höra av sig till naturvårdsförvaltare Pernilla Olsson för en intervju. Pernilla.olsson@lansstyrelsen.se, 010-224 15 53.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.