Välkommen in för att ta dig ut!

Lär känna träden

Naturum ligger i ett naturreservat med ett rikt djur- och växtliv. Vid entrén finns en damm där grodorna leker i april och där den mindre vattensalamandern trivs bra.

Utanför naturums entré finns en välbesökt fågelmatning.  Här har du goda chanser att få se större hackspett, gråspett, nötväcka, talltita och en mängd andra arter.

Promenadstigen

Från naturum utgår en ca 2 kilometer lång naturstig som tar dig genom reservatet.

Fjärilsträdgården

Utanför naturum odlar vi blommande perenner som är mycket omtyckta av humlor, bin, fjärilar och andra insekter.