Välkommen in för att ta dig ut!
Ungdomar bakom lövhög

Lönnmord på Kullaberg

På uppdrag av naturvårdsenheten på Kullaberg gav sig en liten men bestämd skara av från Josefinelust utrustade med arbetshandskar, säckar och en del specialverktyg för ringbarkning. De flesta i gruppen är ungdomar som hör till Kullabergs Junior Rangers men även volontärgruppen från Mölle finns på plats. Uppdraget: att få bort så mycket tysklönn som möjligt. Små plantor dras upp med rötterna och större träd ringbarkas vilket gör att de dör långsamt, sågar man av dem skjuter de bara mängder av nya skott. Tysklönnen, eller sykomorlönn, (Acer Pseudoplatanus) förkommer naturligt i Europa, Turkiet och Kaukasus och togs till Sverige i slutet av 1700-talet. På Kullaberg är tysklönnen en invasiv art. Den är snabbväxande och fröar av sig kraftfullt. Fröerna ligger i marken och bidar sin tid och vid minsta chans skjuter den massor av skott och vinner lätt över bok och annan ädellövskog. Junior Ranger-ungdomarna jobbar enligt instruktioner från naturvårdsenheten, man får absolut inte ge sig ut hur som helst och göra egna insatser. Istället kan man kontakta personalen på Naturum om man vill bidra, oavsett ålder.

Läs mer på https://www.hd.se/2023-05-28/frivilliga-slass-mot-tysklonnen-som-tar-over-kullaberg