Välkommen in för att ta dig ut!
En man som planterar ett träd

Nu planterar vi lövskog på Östra Kullaberg

Under april månad planterar vi ädellövskog på Östra Kullaberg. Det är 3300 plantor som planteras ut: ek, lind, avenbok, skogslönn och fågelbär. Området vi planterar i sträcker sig från Aldal vid gamla vakten till Larås vid Björkeröd. Om du vandrar längs röd led på denna sträcka kanske du har sett våra trägna trädplanterare?

Det finns inte mycket naturlig ädellövskog kvar, vare sig i Sverige eller Europa. På Östra Kullaberg är Länsstyrelsen Skånes långsiktiga plan att skapa stora sammanhängande områden av naturlik ädellövskog. Den barrskog som fanns här tidigare planterades in under slutet av 1800-talet för att bedriva skogsbruk. Det är trädslag som inte förekommer naturligt i Skåne. Ädellövskogen däremot har sin naturliga utbredning här och den har en lång historia på Kullaberg.

Pollenanalyser visar att det efter istiden fanns ädellövskogar med ek, ask och lind här. För 2500 år sedan kom bok och avenbok och 1500 – 1000 f.Kr dominerande eken. I samband med att det blev allt kallare under järnåldern och att människor blev bofasta minskade eken och boken blev allt vanligare. Det är först de senaste 500 – 700 åren som området gått från skog till öppen betesmark, en del av betesallmänningen Kulla fälad som sträckte sig från Kullaberg ända ner mot Helsingborg. Träd fanns då framför allt på inägomarken där djuren inte strövade fritt.

Under de senaste 5000 åren har ädellövskogen i södra Sverige minskat från cirka 80 procent av landarealen till bara omkring 20 procent. Ädellövskogen är väldigt viktig för den biologiska mångfalden. Visste du att mer än hälften av alla rödlistade arter (arter som riskerar att försvinna) bor i ädellövskogen? Här trivs bland annat svampar, mossor och insekter.

Det är viktigt att vårda våra trädplantor för framtiden. Vill du hjälpa till? Håll utkik på vår hemsida efter trädvårdande aktiviteter.

Vill du veta mer? Välkommen på Skogens dag den 18 maj. Då erbjuder vi bland annat guidade turer om trädplanteringen. Mer information om denna dag kommer snart i kalendariet här på vår hemsida.