Välkommen in för att ta dig ut!

Nya vägräcken

Nya vägräcken sätts upp

Denna vecka (v 23) kommer två olika vägarbeten utföras i Kullabergs naturreservat.

Dels ska nya vägräcken sättas upp längs Italienska vägen mellan Mölle och stora parkeringen innan Kullens fyr. Dels slås stolpar ner längs anslutningsvägar och vid några parkeringsplatser. De båda arbetena som beräknas vara klara onsdag 9 juni kan stundtals innebära begränsad framkomlighet. 

Tack för visad hänsyn.