Välkommen in för att ta dig ut!
trafikskylt för parkering

Parkering inom Kullabergs naturreservat

Här kommer info om parkeringsmöjligheter framöver inom Kullabergs naturreservat.

Nya skyltar har kommit upp och parkeringsvakter finns ute i området för att se till att parkering inte sker utanför markerade P-platser. Parkerar man utanför angivna P-platser riskerar man böter.

Det är fortfarande kostnadsfritt att parkera om man gör det rätt.

Detta görs för att skydda vår natur och göra vägar framkomliga så att räddningsfordon och annan trafik ska kunna ta sig fram.

En stor parkering finns också vid kyrkan i utkanten av Mölle.

Ställ gärna bilen här och ta bussen från Mölle station upp till Kullaberg eller varför inte vandra från parkeringsplatsen upp i reservatet.

Väl mött med glada miner i Kullabergs naturreservat!