Välkommen in för att ta dig ut!
plantering av plantor

Plantering av ädellövskog

Onsdagen den 6 april planterade vi plantor av skogslönn.

Plantorna vi planterade är 30-60 cm höga. Utrustningen var planteringsspadar, planteringshackor, hårda räfsor och en spade. Vi har gjort en fläckmarkberedning, vilket innebär att man skrapar/hackar/skyfflar bort det organiska materialet så att man blottlägger mineraljorden. Då kommer plantan att växa mycket bättre.