Välkommen in för att ta dig ut!
Dykare i utrustning

Projekt ”Spöknät i Skånska Kattegatt”

”Global Underwater Explorers” (GUE) är ett globalt nätverk för dykorganisationer som erbjuder utbildning för dykare på alla nivåer.

GUE Sweden är en svensk ideell organisation som startats i syfte att stödja och driva projekt i olika undervattensmiljöer. All verksamhet till havs utförs av deltagare på ideell basis. Under 2019 lanserade GUE Sweden ”Operation Spöknät”, vars syfte är att kartlägga och bärga spöknät, och jobba för ett renare hav. Spöknät är ett samlingsnamn för fiskeredskap som av olika anledningar förlorats och blivit kvar i hav och sjöar. Eftersom de bryts ner långsamt fortsätter de att fånga fisk och även sälar, tumlare och fåglar kan fastna. 

Sommaren 2020 beslutades om Skånes största helt marina naturreservat, Skånska Kattegatt. Naturreservatet bildades för att bevara, vårda och skydda biologisk mångfald, natur och viktiga livsmiljöer.  Området är viktigt för dess djupa havsbottnar med sjöpennor och för fisk och tumlare. Inom reservatet och i dess omedelbara närhet har flertalet vrak hittats. Vrak fungerar som ett konstgjort rev där fisk kan söka skydd och arter som behöver hård botten kan leva.

Under hösten 2021 genomfördes en kartläggning av spöknät i naturreservatet Skånska Kattegatt och samtliga sju vrak som besöktes var nedskräpade med nät och linor. Näten fungerar som dödsfällor för allt som fastnar i dess maskor. Säl och tumlare kvävs till döds och fiskar dör långsamt av svält och skador. Att rensa vrak på spökfiskande redskap är av största vikt, och har positiva effekter på allt marint liv.

Till helgen, 4 och 5 juni, kommer GUE Sweden att inventera och bärga garn från vrak i naturreservatet Skånska Kattegatt, om vädret tillåter. Man utgår från Mölle hamn på lördag och söndag.

Länkar:

Skånska Kattegatt | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

GUE Sweden – GUE Sweden