Välkommen in för att ta dig ut!

Projekt: ”Rekreation och Tillgänglighet Kullaberg 2.0”

Syftet med projektet är att öka säkerheten och tillgängligheten i Kullabergs naturreservat.

Projektet består i att tillgänglighetsanpassa vägar, parkeringsplatser, stigar och entré till Naturum, samt att sätta upp ett nytt, förbättrat skyltsystem.

Målet med projektet är att:

  • Karaktärisera och identifiera risker i stigsystemet för att främja säkerheten till användaren.
  • Utveckla möjligheter för besökare att genomföra friluftslivsaktiviteter på ett hållbart sätt.
  • Skapa möjligheter för naturvägledning på vägen till Naturum, vilken kommer att bli anpassad till personer med funktionsnedsättning.
  • Implementera en adaptiv förvaltning med Kullabergsforumet samt turismentreprenörer, för att öka säkerheten och tillgänglighet i stigsystemet.
  • Förbättra säkerheten och skyltning genom ett modernt skyltkoncept.
  • Främja en hållbar ekoturism och ekonomisk utveckling i turismområden, genom förstärkning av samarbetet mellan Kullabergs naturreservat och turismentreprenörer.

Start datum: 2018

Slutdatum: 2022