Välkommen in för att ta dig ut!
karta

Reparation- och förstärkningsåtgärder

Reparations- och förstärkningsåtgärder av befintliga leder fortsätter på Kullaberg.

Denna och nästa vecka (v. 41-42) pågår arbeten, dels i trappan mot Visitgrottan och dels en sträcka av röd led mellan fyrkiosken och norra sidan av Kringelberget mot bl a Lahibiagrottan och Åkersberget. Se lila markeringar på bifogad karta!

Tillträde till Visitgrottan är just nu mycket riskfyllt och bör därför undvikas av säkerhetsskäl tills trappan är helt klar. Däremot kan du passera på röd led vid Kringelberget, men var extra försiktig på berörd sträcka. Tack för visad hänsyn.