Välkommen in för att ta dig ut!

Yoga & Vänner och Kullabergsguiderna

blir hållbara samarbetspartners till Kullaberg

På Höganäs kommuns företagarträff den 24 november presenterade Länsstyrelsen Skåne två nya hållbara samarbetspartners. De två företagen Yoga & Vänner och Kullabergsguiderna är båda verksamma på Kullaberg och har erhållit diplomeringen från EUROPARC för sitt arbete med att utveckla hållbar turism i naturreservatet.

Både Tin Josefsdotter från företaget Yoga & Vänner och David Arborelius från Kullabergsguiderna känner sig hedrade över utnämningen.

-Att bli diplomerade som hållbar samarbetspartner enligt EUROPARC är otroligt ärofyllt, säger David Arborelius på Kullabergsguiderna. Vi driver ett lokalt naturturistföretag i Kullabergs naturreservat som sedan innan är ett skyddat område enligt EUROPARC, då känns det som en självklarhet att även vi som aktör ska sträva och arbeta mot samma mål; att på ett hållbart sätt visa vilken otrolig natur vi har att bevara i vårt närområde.

­- Vi arbetar med hållbarhet på många olika sätt, men att all vår verksamhet sker på naturens villkor, har varit en förutsättning ända från start, berättar Tin Josefsdotter på Yoga & Vänner, ett företag som bland annat erbjuder yogavandringar på Kullaberg.

Det övergripande målet med diplomering av företag som hållbara samarbetspartners till Kullaberg är att medverka till att skydda det rika växt- och djurlivet på Kullaberg samt att öka tillgängligheten för besökande gäster året om.

-Det som är viktigt med diplomeringen är att det finns flexibilitet. De flesta företag som är verksamma på Kullaberg jobbar redan med hållbarhet på avancerad nivå, medan andra får en möjlighet att sätta i gång med sin process mot hållbarhet och behöver bygga upp en handlingsplan från början, säger Elena Bazhenova på Länsstyrelsen, ansvarig för diplomering av företag inom EUROPARC på Kullabergs naturreservat.

 Oavsett vilken nivå man ligger på när det gäller hållbarhetsarbete ger diplomering en extra möjlighet att reflektera kring sin verksamhet och fundera på nya projekt för framtiden genom förstärkt samarbete med andra aktörer.

– Kullabergsguiderna är sedan tidigare certifierade enligt Natures Best, men det här känns som ytterligare ett steg inom vårt hållbarhetsarbete där vi tillsammans med Kullabergs naturreservat kan arbeta vidare mot att främja miljöskyddet i området mot en hållbar turism, säger David Arborelius.

 Yoga & Vänner har också planer för framtiden.

-Vår plan framåt är att erbjuda yogaretreats med enkelt boende mitt i naturreservatet och att i samarbete med kommunen, Länsstyrelsen och lokalt näringsliv skapa återkommande hållbara event och upplevelser för uteliv på Kullaberg, säger Tin Josefsdotter..

Att arbeta med långsiktigt med hållbarhet, och att värna om naturen både nu och för framtida generationer är en ledstjärna för henne.

-Naturen är en kraftkälla som ger oss möjlighet till reflektion och återhämtning Vi visar upp handplockade platser och stigar och lånar dessa för en stunds återhämtning och frid. Det minsta vi kan göra är att lämna det precis som det var, avslutar Tin Josefsdotter.

För mer information kontakta

Elena Bazhenova, Länsstyrelsen Skåne,

E-post elena.bazhenova@lansstyrelsen.se

EUROPARC är en icke-statlig organisation med 397 medlemmar som inkluderar skyddade områden, statliga institutioner, icke-statliga organisationer och företag i 35 länder. Syftet med EUROPARC är att skydda de gröna juvelerna i Europas land, hav, berg, skogar, floder och kulturarv.

European Charter for Sustainable Tourism är en certifiering för naturområden som främjas och utvecklas av EUROPARC Federation. Den garanterar engagemang och samarbete med myndigheter, lokala företag och representanter från turistnäringen för att främja miljöskyddet och en hållbar turism. 2017 erhöll Kullabergs naturreservat denna certifiering, som första skyddade område i Sverige.