Restaurering av våtmarker

Mölle mosse

I vinter ska Länsstyrelsen öka mängden vatten i våtmarkerna Mölle mosse, Håkulls mosse och Per Linds mosse. Större våtmarker ger bättre livsmiljöer för många växt- och djurarter på Kullaberg. Skåne är idag betydligt torrare än för 150 år sedan, uppåt 90 procent av våtmarksarealerna i slättbygderna har försvunnit. Kullaberg är i sig självt ett relativt […]

Kullabergs Naturreservat blir certifierade för andra gången

Stolt medlem av EUROPARC-förbundet och att vara en del av ECST-familjen (Europeisk stadga för hållbar turism i skyddade områden)! Att vara här i Bryssel i EU-parlamentet tillsammans med Höganäs kommuns företagsledningsrepresentant, våra certifierade vänner och kollegor på Söderåsens nationalpark inklusive ytterligare 40 parker från hela Europa är fantastiskt!

Yoga & Vänner och Kullabergsguiderna

blir hållbara samarbetspartners till Kullaberg På Höganäs kommuns företagarträff den 24 november presenterade Länsstyrelsen Skåne två nya hållbara samarbetspartners. De två företagen Yoga & Vänner och Kullabergsguiderna är båda verksamma på Kullaberg och har erhållit diplomeringen från EUROPARC för sitt arbete med att utveckla hållbar turism i naturreservatet. Både Tin Josefsdotter från företaget Yoga & […]

Kullaberg får större våtmarker och mer djur- och växtliv

Mölle mosse

I vinter ska Länsstyrelsen öka mängden vatten i våtmarkerna Mölle mosse, Håkulls mosse och Per Linds mosse. Större våtmarker ger bättre livsmiljöer för många växt- och djurarter på Kullaberg. Skåne är idag betydligt torrare än för 150 år sedan, uppåt 90 procent av våtmarksarealerna i slättbygderna har försvunnit. Kullaberg är i sig självt ett relativt […]